El ple de Formentera elimina la bonificació del transport públic als no residents

110

L’equip de Govern del Consell Insular de Formentera ha donat compte de
l’acord de la Junta de Govern pel qual es modifica la bonificació del transport regular de
viatgers en bus. Segons ha explicat la consellera de Mobilitat, Verònica Castelló, el
Consell eliminarà a partir de l’1 de setembre la bonificació del transport públic amb
autobús als no residents. A partir d’aquesta data només els menors de 18 anys, les persones amb discapacitat, residents a l’illa i les persones que utilitzin el servei
d’autobusos de manera recurrent, com els treballadors d’altres illes que es desplacen
diàriament a Formentera, gaudiran d’aquesta gratuïtat.
El Consell Insular ha pres aquesta decisió davant la dificultat de poder complir els requisits
imposats pel Govern d’Espanya per justificar el cobrament de 429.000 euros que se li
concedeixen a Formentera en funció de la seva població empadronada per poder
implantar la gratuïtat del transport.
“L’anterior equip de Govern, amb informes dels Serveis Tècnics i Jurídics varen aplicar
aquesta bonificació per a tothom en les línies regulars, però no en les turístiques”, ha
explicat Castelló. “El mes d’agost els Serveis Tècnics i Jurídics de la casa han alertat al
nou equip de Govern que en el seu moment no es va contemplar l’increment de
quilometratge i això suposa que a la fi de setembre quedi esgotada la partida econòmica
reservada per a cobrir aquesta bonificació del transport públic”, per la qual cosa ha set
necessari restringir aquesta bonificació i deixar-la únicament per a residents, treballadors
a l’illa, menors de 18 anys i persones amb discapacitat.
Retirada de pasteres
El ple també ha aprovat amb el vot contrari de l’oposició una proposta plantejada per l’equip de Govern per instar a la Delegació del Govern central a les illes Balears que es faci càrrec de la retirada de les embarcacions que arriben al litoral formenterer, ja que és la seva competència.
El Ple insta la Delegació del Govern a les illes Balears al fet que assumeixi els
costos reals de la retirada, el transport i la gestió dels residus de les embarcacions
arribades a les costes de l’illa. També li insta que consigni les partides pressupostàries
necessàries per tenir els mitjans materials i personals necessaris per a la retirada
immediata de les barques en el moment de la seva arribada i abans que es trenquin en el
nostre litoral. Considera a la vegada necessari que s’estableixi un diàleg entre les diferents
administracions implicades per coordinar la retirada i gestió d’aquestes barques i, en cas
que sigui convenient, signar un acord o conveni amb el Consell perquè aquest realment
estigui autoritzat i disposi dels mitjans necessaris per continuar executant aquesta activitat
de manera regulada i amb la consegüent contraprestació econòmica pels serveis prestats.
Sant Jaume i Sant Francesc festius per al 2024
Un altre punt que s’ha acordat per unanimitat són els festius de l’illa de Formentera per a
l’any 2024. Concretament, seran el 25 de juliol, dia de Sant Jaume, i el 3 de desembre, dia
de Sant Francesc.