El ple de novembre demana modificar la Llei de policies locals de Balears

115

El Consell de Formentera ha celebrat aquest matí el ple corresponent al mes d’octubre en què s’ha donat compte de l’acord de la Comissió de Govern d’iniciar el procediment per a l’aprovació del reglament pel qual es regula l’ús i l’assignació d’amarraments als pantalans flotants i a les boies a s’Estany des Peix.

En aquest sentit, també s’ha aprovat la posterior consulta prèvia que s’ha fet per mitjà del portal web del Consell i al tauler per un període de quinze dies hàbils, “que s’ha fet amb la finalitat de recollir l’opinió i el parer de les persones i de les organitzacions més representatives, potencialment afectades per la futura norma”. Sanz ha afegit que “es tracta d’una passa més en l’objectiu d’ordenar aquest indret amenaçat mediambientalment
i recuperar-lo per a la ciutadania de Formentera”.

D’altra banda s’ha aprovat per unanimitat la proposta per a la modificació de la Llei de coordinació de policies locals de les Illes Balears. En aquesta s’insta el Govern a fer modificacions que permetin agilitzar els processos selectius i escuçar-ne els terminis, per poder incrementar el cos de Policia Local de Formentera i ajustar-lo a les necessitats de l’illa.
També s’instarà a la Conselleria balear de Medi Ambient a ampliar el servei de vigilància de la Posidònia a tot el litoral de Formentera.