El Port de La Savina reduirà un 30% les seves freqüències en favor del medi ambient

80

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, la presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, i el president d’Autoritat Portuària de les Illes Balears, Joan Gual de Torrella, han presentat avui un estudi sobre l’operativa marítima al port de La Savina -elaborat per la Universitat Politècnica de Madrid- i les propostes que es deriven d’aquest per tal de millorar-la sota criteris de seguretat, mediambientals i d’optimització i millora del servei, amb una ocupació més racional dels vaixells que operen a la infraestructura portuària de Formentera.

Durant el matí, s’ha dut a terme una presentació de l’estudi a les navilieres que operen al port i s’ha fet pública la proposta de reduir les escales en un 30%. Es passaria de sortides cada 30 minuts a sortides cada 60 minuts. Del màxim de 97 escales que es poden registrar a l’estiu (mes d’agost) es passaria a un màxim de 68.

Igualment, s’ha proposat que el repartiment de les freqüències es consensuï amb les navilieres que operen.

L’objectiu és que en el termini d’una setmana o deu dies es puguin haver consensuat ja els criteris de distribució de les freqüències amb les companyies. En principi, es planteja una distribució dels “solts” atenent l’històric de servei de cada una de les companyies.

Posteriorment l’Autoritat Portuària resoldrà la nova regulació de l’operativa del port perquè estigui vigent aquesta mateixa temporada en acabar el procés de desescalada i s’entri en la nova normalitat.

Tant el conseller Marc Pons com la presidenta Alejandra Ferrer han destacat que ja quan el mes de novembre passat es va acordar fixar les barques de primera i darrera hora entre Eivissa i Formentera, es va plantejar ja la necessitat d’avançar cap a una major sostenibilitat en la mobilitat al port, amb mesures per racionalitzar les freqüències, que es consideren excessives en atenció al volum d’ocupació que registren, per reducció de la contaminació i els majors riscos de maniobrabilitat al port.

En aquest sentit, el conseller ha recordat que en condicions normals (ara exceptuades per l’estat d’alarma) es poden comptabilitzar fins a 97 escales diàries a temporada alta en el mes d’agost, amb un percentatge d’ocupació mig inferior del 31% el mes d’agost i inferior al 23% la resta de l’any.

Per això, el conseller ha defensat també que la reducció de freqüències suposa una disminució de costos perquè permet reduir els costos fixos i rendibilitzar l’ocupació dels vaixells. A més, la menor presència de bucs en el port millora les condicions mediambientals, amb manco emissions contaminants i més seguretat de maniobrabilitat, increment de les ocupacions i reducció de les emissions de CO₂.

La presidenta Alejandra Ferrer ha destacat que és imprescindible fer passes cap a la sostenibilitat que vol Formentera, sense que això suposi de cap manera afectar el servei que necessiten els residents i visitants. Ha insistit en el fet que ara tenim les dades clares que evidencien que el nombre de freqüències és molt superior al que es necessiten i ha recordat que els bucs passen per un parc natural i que s’ha d’intentar minvar l’impacte.

Per la seva banda, el president de l’Autoritat Portuària de les Illes Balears, Joan Gual de Torrella, ha assegurat que l’APB està totalment alineada amb els objectius de millora de servei, sostenibilitat i seguretat defensats pel Govern de les Illes Balears i el Consell de Formentera.

Ha aprofundit en el tema de la seguretat i ha explicat que el port de La Savina, per les seves dimensions i característiques, està suportant un trànsit molt superior al que pertocaria. Ha assegurat que, tot i que afortunadament no s’ha produït cap incident, és obligació de les administracions vetllar perquè no hi hagi riscos de seguretat i que, en aquest sentit, ha afirmat que hi ha indicadors més que suficients que aconsellen prendre mesures.

El president de l’APB ha coincidit també en el fet que els resultats de l’estudi demostren que hi ha una descompensació entre les freqüències que s’ofereixen i l’ocupació i ha avançat que l’Autoritat Portuària farà una nova reassignació dels tràfics.

L’estudi sobre l’operativitat al port de La Savina elaborat per la Universidad Politécnica de Madrid fou encarregat per l’Autoritat Portuària de les Illes Balears a instàncies del Govern de les Illes Balears i del Consell de Formentera.

Algunes dades de l’estudi:

•El port de la Savina, independentment del seu tamany, presenta un trànsit de passatgers comparable a ports moltíssims majors i dotats de molts més operatius.

El trànsit marítim a la línia Eivissa-La Savina ha patit un increment vertiginós des de l’any 2013, passant el Port de la Savina d’un total d’11.461 escales el 2013 a 18.563 escales el 2017, i fins a 22.181 escales en 2019, corresponents a vaixells de línia regular, és a dir, sense comptar amb les excursions.

•La situació actual de l’operativa marítima al port de la Savina és complexa des del punt de vista de la seguretat marítima i no exempta de riscos, especialment els mesos d’estiu, ja que poden arribar a coincidir 8 embarcacions que han de maniobrar al port.

•Les instal·lacions portuàries actuals tenen capacitat per donar servei al trànsit existent, amb una capacitat de l’ordre de les 100 escales diàries. Durant els mesos de major trànsit (juny-setembre), el nombre mitjà d’escales diàries d’aquest tipus de trànsit els mesos de més intensitat van superar les 90, durant els mesos de juliol i agost, tant en l’any 2018 com l’any 2019.

•Escales diàries al port de La Savina: Tot i que no s’arriba a superar el màxim de 100 escales diàries als mesos de temporada alta, durant aquests mesos si es dóna una concentració durant certes franges horàries que poden generar riscos operatius.

L’horari d’entrades i sortides es concentra entre les 9: 30h i les 13h (al matí), i entre les 16: 30h i les 19h (a la tarda). Això dóna lloc a concentracions d’operacions portuàries, arribant a programar aquest estiu de 2019 fins a 8 entrades i sortides simultànies de vaixells de línia regular, quan el nombre d’ atracaments disponibles és 5

•Grau d´ocupació dels vaixells que operen al port de La Savina: s’observa que el major grau d’ocupació per a les franges horàries considerades correspon a d’agost i setembre, en el que es pot entendre com la tornada a Eivissa, després de passar un dia a Formentera. En tots dos casos el grau d’ocupació és del 76,50% per a la franja horària de 22:00 a 22: 30h a l’agost i del 72,025 en la corresponent a les 18:00 a 18: 30h al setembre. Tanmateix, és important destacar, que els graus d’ocupació mitjans són del 31,06% per al mes d’agost, del 22,92% per al mes de setembre i la resta inferiors al 20% per als altres mesos estudiats.