El PP exigeix la rehabilitació urgent del Mollet des Caló

34

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del Parlament de les Illes Balears ha aprovat una proposició no de llei (PNL) presentada pel Grup Parlamentari Popular i amb esmena del diputat per Formentera, Antonio Jesús Sanz, que insta la Demarcació de Costes en les Illes Balears a rehabilitar de manera urgent el Mollet des Caló preservant la seva estructura i usos per garantir la seguretat del moll i la identitat del nucli des Caló.
El PP havia demanat en les seves esmenes als pressupostos una partida de 60.000 euros per a la rehabilitació d’aquest històric port popular.
L’esmena del diputat de Formentera, demana que sigui la Demarcació de Costes qui es faci càrrec de la rehabilitació, ja que és qui té la competència.
La proposició va ser aprovada al Parlament per unanimitat.