El SEPE de Formentera continua acumulant queixes

108

El Servei Públic Estatal de Treball (SEPE) s’encarrega de la gestió de les prestacions per atur, ajudes familiars i gestió dels ERTO, entre altres coses. El SEPE de Formentera fa anys que generen moltes queixes entre els seus usuaris, ja que només atenen presencialment els dimarts i a un màxim de 45 persones.
El darrer funcionari del SEPE fix a Formentera fa anys que va deixar la feina i des d’aleshores el servei ha set sempre criticat perquè no compta amb suficient personal per a una atenció adequada.
Actualment només fan atenció presencial els dimarts, amb una persona que es desplaça des de Sant Antoni, tot i que fa algun temps es va aprovar una plaça amb comissió de serveis destinada a Formentera, però aquesta persona fa feina a les oficines d’Eivissa.
El SEPE ocupa les oficines del SOIB i el personal d’aquest ens autonòmic no pot fer res pels usuaris que no són atesos, així que cansats de donar explicacions han redactat un document per a queixar-se per escrit, en el que els usuaris demanen que la persona que ocupa la plaça de Formentera, s’ubiqui en aquesta illa i no a les oficines d’Eivissa.
Hem de recordar que un cop es perd la feina hi ha un termini de 15 dies per sol·licitar la prestació i únicament es pot fer presencialment, amb el que molts manifesten la seva por de perdre-la
El SEPE remet als seus serveis telemàtics que en aquest cas no són vàlids o als diversos números d’atenció telefònica en el que la resposta sempre una veu robòtica que deixa a l’interlocutor en una llarga espera que gairebé mai és atesa.
I això un dia i un altre dia. I ara la situació s’ha agreujat amb la gestió dels ERTO que el dia d’avui són 176 persones a Formentera.