El servei de vigilància de la Posidònia fa més de 36 mil actuacions a Formentera

19

A Formentera, les cinc embarcacions del Servei han dut a terme 36.473 actuacions, 766 de les quals correspondrien a informacions i 154 a assessorament. Un total de 35.332 embarcacions han estat comprovades, de les quals se n’han mogut 221.
En el conjunt de l’arxipèlag el servei ha dut a terme, durant aquesta temporada, un total de 93.207 actuacions. Del conjunt d’aquestes actuacions, 7.745 corresponen a aquelles embarcacions que han estat informades pel servei; 6.467 a les assessorades, és a dir, a les que han contactat directament per saber si anaven a fondejar correctament o no; i 73.301 a comprovació del fondeig, de les quals se n’han hagut de moure 5.694, és a dir, un 7, 8 % de les que s’han comprovat.
Enguany, el servei de vigilància de posidònia va començar a totes les illes el primer de juny i ha finalitzat el 30 de setembre. És la quarta temporada en què aquest servei es posa en marxa amb 15 embarcacions dedicades únicament a la vigilància de la posidònia. A aquestes, cal sumar-hi les embarcacions de suport de les reserves marines, dels espais naturals protegits, de la Guàrdia Civil i els agents de medi ambient.

Enguany, el Servei ha comptat amb el suport de 14 unitats ROV submergibles adquirits per Red Eléctrica Española (REE) i cedits la Conselleria de Medi Ambient i Territori, el que ha permès controlar amb més precisió els fondejos. Per adaptar-se a les mesures de seguretat sanitària per la COVID-19, en comptes de repartir fulletons, el personal del Servei ha informat a partir de codis QR.