El Servei d’Urologia compleix 5 anys a Formentera

14

El Servei d’Urologia de l’Hospital Can Misses es desplaça a l’Hospital de
Formentera des de l’estiu de 2015 per passar consulta, amb l’objectiu d’apropar
aquest servei i les seves prestacions als residents de la Pitiüsa menor. Des de
llavors i fins avui s’han evitat 2.836 trasllats al centre de referència a Eivissa.
Aquestes visites van ser en un primer moment amb periodicitat quinzenal. En
l’actualitat s’ofereixen amb un caràcter setmanal, i s’adapten així a la demanda
assistencial i a les necessitats que han anat sorgint.
Fins al mes de setembre d’enguany l’activitat de consultes del Servei d’Urologia
ha arribat gairebé a les 2.454 cites. D’aquestes, 987 han estat primeres
consultes i 1.467 han correspost a segones cites o successives. Per any, en
2015, des de juliol fins a desembre, es van dur a terme 177 consultes (82
primeres i 95 successives); en 2016 es van atendre 496 les consultes (227
primeres i 269 successives); en 2017 es van fer 505 consultes (206 primeres i
269 successives), en 2018, 505 (207 primeres consultes i 297 consultes
successives), en 2019, 435 (170 primeres consultes i 265 successives); mentre
que en 2020, de moment, s’han atès 337 consultes (95 primeres i 242
successives).
D’altra banda, el 2017 el Servei d’Urologia de Can Misses va iniciar l’activitat
quirúrgica a l’Hospital de Formentera. D’aquesta manera, es va convertir en el primer servei quirúrgic que es traslladava a la Pitiüsa del sud per practicar
intervencions i evitar així el desplaçament dels pacients i les molèsties
derivades del trasllat.
Des de llavors s’han duit a terme més d’un centenar d’operacions, entre
cistoscòpies, circumcisions, frenulectomies i vasectomies. Les principals
intervencions que s’han practicat han estat cistoscòpies a la bufeta i la uretra, i
cirurgia menor ambulatòria.
La fibrocistoscòpia és una exploració endoscòpica que introdueix un tub fi a
través del meat uretral per accedir a la uretra i bufeta urinària. Aquest tub duu
incorporada una càmera de vídeo molt petita amb una potent llum per
visualitzar l’interior de la uretra i de la bufeta urinària. Per mitjà d’aquesta prova
es pot fer un diagnòstic precís de problemes vesicals i uretrals. Aquesta
ampliació de la cartera de serveis a Formentera ha permès oferir també
intervencions quirúrgiques de cirurgia menor ambulatòria com ara vasectomies
i circumcisions.
L’equip encarregat està format pels especialistes en urologia següents: el Dr.
Diego Alonso, la Dra. Lorena Fernández, el Dr. Thomas Waekerle, el Dr.
Enrique Fes i el Dr. Marc Costa, que s’ha incorporat a l’equip per completar
l’absència del Dr. Fernando García Montes, cap de la Secció d’Urologia i que
actualment exerceix el càrrec de subdirector quirúrgic.
El Dr. Diego Alonso, responsable del Servei d’Urologia destaca que «la posada
en marxa de l’activitat quirúrgica d’Urologia a Formentera ha suposat un gran
salt en la qualitat assistencial que reben els pacients de la Pitiüsa menor, ja
que no només apropa el cirurgià a la seva illa de residència, sinó que s’eviten
múltiples desplaçaments amb vaixell. Una gran part de la cartera del Servei
d’Urologia s’ofereix a Formentera i es deriven a Can Misses només els casos
més complexos».