El TSJB deixa sense efecte el règim sancionador del decret de Posidònia

17

El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ha acceptat parcialment el recurs de l’Associació de Navegants Mediterráneo i l’Associació de Clubs Nàutics de Balears, contra el decret de protecció de la Posidònia i ha declarat nul el règim sancionador de la norma que va aprovar el Govern el passat 2018, així com l’article que prohibeix el fondeig a les proximitats de les praderies de posidònia.
La Justícia considera que la Conselleria de Medi Ambient del Govern balear ha pretès configurar com a infracció “la mera possibilitat d’afectació, amb independència del mal efectiu”, la qual cosa no està emparat per la legislació de protecció de la naturalesa que invoca el decret: la Llei 42/2007 del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat i la Llei 5/2005 per a la Conservació dels Espais de Rellevància Ambiental.

El TSJB admet els arguments de l’advocat Rafael Palmer Ramiro, representant dels clubs nàutics i els navegants, quant a què l’Administració s’arroga la posició del Legislador i “descriu accions que, al seu judici, constitueixen infraccions administratives, sense el degut suport legal”. D’aquesta manera, queda anul·lat el punt 3 de l’article 7 del decret que establia la prohibició que “la cadena o altres elements del fondeig puguin afectar la posidònia”.

En resum, la qual cosa diu el TSJB és que no es pot fondejar sobre la planta (una cosa a la qual ningú s’oposa), però sí dins dels camps de boies creats per a protegir-la: “Si s’entengués que el fondeig en zona delimitada constitueix infracció, encara que no s’alteri o deteriori la planta o el seu hàbitat, l’Administració estaria configurant una infracció nova i diferent de les fixades pel Legislador”.