Els ecologistes denuncien la inacció a l’Estany Pudent

27
Alena a s'Estany Pudent. Foto: Bárbara Klahr

L’organització ecologista SEO/BirdLife ha posat de manifest en una nota de premsa que des de fa anys la inacció i manca de gestió per part de l’administració balear està provocant la pèrdua de nius i postes d’espècies com la camallonga o el bec d’alena a l’Estany Pudent.
L’estany compta amb diverses figures de protecció mediambiental i està artificialment connectat a la mar pel canal de Sa Sequi, i en determinades condicions, la penetració d’aigua marina per aquest canal puja el nivell de la llacuna, cosa que en època de nidificació provoca la pèrdua de nius de totes les espècies protegides que nidifiquen a les platges i brins de l’aiguamoll.
Recuperar la comporta
Segons els ecologistes, aquesta situació, que es va repetint des de fa anys, és perfectament coneguda per l’administració responsable de la seva gestió, ja que tant des de SEO/BirdLife com des d’altres entitats i ornitòlegs locals s’ha informat i sol·licitat que es corregeixi aquest problema recuperant la comporta que tradicionalment permetia regular l’alçada de l’aigua evitant aquestes pujades tan perjudicials per a l’avifauna nidificant.
Segons l’organització, “els únics que han mostrat sensibilitat amb aquesta situació ha set, l’empresa que actualment treballa per a recuperar les salines existents a l’estany”.

Sacs de grava a Sa Sequi

Actuació del Consell Insular
Per la seva banda, el Consell Insular, tot i que la competència és del govern balear, ha informat que s’estan portant a terme diferents actuacions als darrers mesos a l’Estany Pudent per controlar els nivells d’aigua deixant un cabal mínim per garantir una recirculació de l’aigua de l’Estany Pudent i evitar problemes d’insalubritat i preservar la nidificació d’aus.
Així, tècnics del Consell de Formentera, amb el vistiplau de la direcció del Parc Natural i
de la Demarcació de Costes, instal·laren sac de grava ensacada per reduir el caudal
d’entrada d’aigua a l’interior de l’Estany Pudent. Aquesta actuació és una acció provisional que està funcionant de manera efectiva, ja que actualment els nivells d’aigua de l’Estany Pudent estan molt per sota dels nivells habituals, fet que permet la presència de llocs de nidificació pels aucells que freqüenten la llacuna. Cal recordar, a més, que el Consell col·labora amb el Govern en la preservació de les espècies.
Obres sense permís en un espai protegit
El Consell recorda que el passat 6 de març, la institució va aturar una obra que havia iniciat unilateralment l’empresa salinera i sense cap mena de llicència, ni autorització de la Demarcació de Costes, ni de la Direcció General d’Espais Naturals, que consistia en la instal·lació de 3 comportes per sota de la carretera amb elements metàl·lics que
sobresortien per sobre de la carretera sense protecció i que, a primera vista, resultaven
perillosos, especialment per a motoristes. Tampoc comptava amb cap informe d’afecció a carreteres. Per això, Demarcació de Costes, agents de medi ambient i personal del Servei d’Inspecció del Consell aturaren la instal·lació de les comportes per avaluar i sol·licitar les autoritzacions escaients i per evitar el perill a les persones que circulen per la carretera.