Els socialistes de Formentera estaran representats en tots els òrgans del partit

109

Aquest cap de setmana s’ha celebrat el 14è Congrés del PSIB-PSOE a Inca (Mallorca) i fins allà s’ha desplaçat una delegació de representants dels socialistes de Formentera. Antonio Sanz, Raquel Guasch, Paula Ferrer, Antoni Tur i Pep Toni Mayans, acompanyats d’en Rafael Ramírez i n’Ana Juan, han donat suport a la candidatura de na Francina Armengol. Primera dona socialista que ha estat en el poder amb governs progressistes durant dues legislatures consecutives, i que ara, revalida el lideratge del PSIB-PSOE al capdavant de la Secretaria General, amb l’horitzó d’assolir per tercera vegada consecutiva un govern balear d’esquerres.
Els socialistes de Formentera han presentat 19 esmenes relacionades amb la millora de l’economia, educació, habitatge, redistribució de la riquesa, medi ambient, estat del benestar i sobre la necessitat que Formentera tengui el seu propi senador. D’aquestes, 17 han estat acceptades i dues d’elles transaccionades.
Representació en tots els òrgans per primera vegada en 30 anys

Ana Juan en una de les reunions.

En relació amb la representativitat dels membres de Formentera als òrgans del partit, cal destacar que, per primera vegada després de 30 anys en la història de l’agrupació insular socialista, els formenterers tindran veu i vot a tots els òrgans del partit, que s’escullen al congrés del PSIB.
Així doncs, Rafael Ramírez serà membre del Comitè Federal del PSOE, màxim òrgan d’organització i gestió interna del partit entre congressos, i continuarà estant present en la Comissió Executiva del PSIB-PSOE. En aquesta línia, el secretari general del PSIB-PSOE de Formentera ha declarat que “la nostra illa després de 30 anys tindrà un representant al Comitè Federal del PSOE” i que, “això suposarà poder traslladar les necessitats dels ciutadans de l’illa i tenir més incidència dintre de les estructures del partit”.
Per finalitzar, la presidenta del Consell Insular de Formentera, Ana Juan, ha estat escollida vocal membre de l’Executiva del PSIB-PSOE, Xavier Oliver serà membre del Consell Polític de l’organització i en Pep Toni Mayans Mesquida, ocuparà un lloc a la Comissió Ètica i Garanties.