Els turistes van gastar 713 milions d’euros a l’agost a les Pitiüses

22

Els turistes que van visitar Eivissa i Formentera a l’agost van gastar 713 milions d’euros, la qual cosa representa una pujada de l’1,7% en comparació amb el mateix mes del passat any. Quant a la despesa mitjana per turista va ser de 1.203 euros a Eivissa i Formentera, mentre que la despesa diària va ser de 176,2 euros, el més alt de tot l’arxipèlag, amb un increment anual del 2,5%.

Les Pitiüses van registrar el 22,5% de la despesa total dels turistes a Balears a l’agost.

Són dades que ha fet públics l’Institut d’Estadística de Balears, en col·laboració amb l’Institut Nacional d’Estadística.

De gener a agost, els turistes han deixat a Eivissa i Formentera 2.348 milions d’euros. Una xifra pràcticament idèntica a la de 2.018. La pujada és del 0,03%.

D’altra banda es van comptabilitzar una mica més de quatre milions de pernoctacions, amb una lleugera caiguda del 0,7%.

Quant a l’estada mitjana, va anar de 7,4 dies en el cas dels turistes espanyols i de 6,7 en el mercat internacional.