ENQUESTA: Creus que el Ministeri de Sanitat hauria d’ampliar els criteris per a la realització dels tests de diagnòstic del Coronavirus?

126

En l’escenari actual de transmissió comunitària sostinguda s’ha prioritzat la realització de proves als pacients hospitalitzats o amb criteris d’ingrés hospitalari i als professionals sanitaris i sociosanitaris o d’altres serveis essencials que presentin símptomes, per tal d’evitar la transmissió del virus en aquests contextos.
Es podrà considerar la realització de test diagnòstic a persones especialment vulnerables, segons valoració clínica individualitzada.
Els criteris s’han anat adaptant a l’evolució del COVID-19, però en els darrers dies s’han alçat moltes veus, que pensen que haurien de ser més amplis i incloure major nombre de símptomes.

Pots donar la teva opinió en la nostra enquesta:

Creus que el Ministeri de Sanitat hauria d'ampliar els criteris per a la realització dels tests de diagnòstic del Coronavirus?

Loading ... Loading ...