Enquesta: Penses que pujar la taxa d’entrada de vehicles acabarà amb la saturació?

429

La regulació d’entrada de vehicles a l’illa a través de la Llei per a la sostenibilitat mediambiental, no està donant els fruits desitjats, per evitar la saturació de les carreteres als mesos de temporada turística.
Tot i haver reduït en un 8% el sostre de vehicles des del 2019, quan va començar la regulació, el col·lapse de les carreteres continua essent angoixant.
La conselleria ho atribueix a què l’estada mitjana dels turistes s’ha reduït de 7 a 3 o 4 dies i això genera més desplaçaments, per poder visitar tots els racons de l’illa en menys temps.
Per això la conselleria de mobilitat ha proposat al consell d’entitats, duplicar o triplicar el preu de la taxa d’accés de vehicles, passant d’1 euros a 3 euros diaris per cotxe, amb una quota mínima de 15 euros, amb la que es penalitza al vehicle d’un sol dia.
Participa en la nostra enquesta, volem saber la teva opinió.

Penses que pujar la taxa d'entrada de vehicles acabarà amb la saturació?

Loading ... Loading ...