ENQUESTA: S’hauria de revisar el projecte de s’estany des Peix?

363

La instal·lació d’una passarel·la amb un gran impacte visual sobre s’Estany des Peix com a part de la infraestructura de la regulació de fondejos, que va ser immediatament retirada per l’equip de govern del Consell de Formentera, així com la retirada d’alguns “morts” de formigó que no estaven en el projecte han generat tota classe de reaccions, sobre un projecte que pretén revitalitzar aquest entorn del parc natural, que actualment es troba mediambientalment molt degradat.
Aquestes actuacions han posat en dubte la idoneïtat del projecte aprovat en 2018.
Introduir modificacions implicaria consensuar-les amb totes les administracions implicades, el que suposaria un retard en l’aplicació de la regulació.

ENQUESTA: Creus que s'hauria de modificar el projecte de s'estany des Peix?

Loading ... Loading ...