Es posa en marxa el monitoratge de la Posidònia de 2021

13

La Xarxa de Monitoratge de la Posidònia ha iniciat, aquest diumenge, la seva activitat d’enguany a la zona de Son Verí Nou, a Palma, on es troba una de les 39 estacions fixes distribuïdes arreu de l’arxipèlag. L’objectiu de la Xarxa és determinar l’estat de conservació de les praderies de posidònia al llarg del temps, com a eina per a l’adequada gestió, i conservació, d’aquest ecosistema.

La Xarxa es va posar en marxa l’any 2002, encara que va ser interrompuda entre els anys 2012 i 2017. Llavors, gràcies als fons de l’Impost de Turisme Sostenible, es va recuperar aquest seguiment, tot i que se n’encarregà la Direcció General de Pesca i Medi Marí. A partir d’enguany, i després d’un acord amb la conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, la Xarxa serà gestionada pel servei de Protecció d’Espècies de la Conselleria de Medi Ambient i Territori.

La Xarxa de Monitoratge de la Posidònia està formada per diverses estacions fixes al voltant de les principals illes de l’arxipèlag balear on es controlen periòdicament una sèrie de paràmetres propis de les praderies i relacionats amb el seu estat de conservació: quantitat de Posidònia oceànica, presència de nacres (espècies associades de gran interès), presència d’algues invasores i, addicionalment, temperatura de l’aigua.

La Xarxa depèn íntegrament de la participació ciutadana, i cada any s’ofereix a diverses institucions, clubs de busseig i grups de bussejadors voluntaris, l’oportunitat de participar en aquest projecte centrat en l’estudi de l’estat de conservació dels nostres fons.

Cada entitat o centre d’immersió voluntari mostreja una o diverses estacions en funció de les seves possibilitats. Generalment, el mostreig d’una estació requereix una única immersió amb la participació d’un mínim de 5-6 bussejadors voluntaris.

La coordinació i organització del mostreig de cada estació recauen sobre la coordinadora de la Xarxa, mentre que altres aspectes logístics de la sortida poden dependre dels centres d’immersió o entitats. Abans de cada immersió sempre es realitza una petita formació per a què els bussos voluntaris es familiaritzin amb les tècniques i materials emprats.