Es posa en marxa un nou curs d’integració social i cultural per a estrangers

31

El pròxim dia 19 i fins al 28 de febrer estarà obert el termini d’inscripció pel Curs d’Integració
Social, que enguany compleix catorze edicions. Aquest curs gratuït es desenvoluparà del
3 al 26 de març a l’Escola d’Adults de Formentera i és vàlid per a obtenir l’informe d’Esforç
d’Integració emès per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i per a la preparació de
l’examen CCSE de nacionalitat.
Les persones interessades han d’adreçar-se a l’àrea de Benestar Social per fer les
inscripcions en horari d’oficina de 9 a 14 hores i és necessari portar un document que
acrediti la identitat de l’alumne (NIE o passaport). El nombre de places disponibles és de
15 alumnes i s’adjudiquen per ordre d’inscripció. El curs és gratuït i té una durada de 20
hores repartides en dues sessions setmanals: dimarts i dijous de 16,30 a 19 hores. Es
realitza a l’aula gran de l’Escola d’Adults.
Els continguts que es tractaran seran els habituals de les darreres convocatòries: valors
constitucionals de l’estat espanyol, drets humans i llibertats públiques, Estatut
d’Autonomia, Unió Europea, igualtat entre homes i dones, entre d’altres.