Es redueix el transport públic per l’Estat d’Alarma

22
Línea regular del transporte público de Formentera © NC/Ulises Cat

Es redueix al 66% la prestació del servei, les línies L1 i L2 s’unifiquen en una sola línia que comunica les principals poblacions de l’illa i garanteix la connexió amb els horaris d’arribada i sortida de les barques de passatge amb aquestes poblacions i amb l’Hospital, en aquest últim cas per facilitar els desplaçaments del personal sanitari.
El nou horari s’inicia el dilluns 6 d’abril de 2020 i es mantindrà mentre duri l’Estat d’Alarma. Part del servei es realitzarà a la demanda. Els serveis a la demanda es deuen sol·licitar amb una hora d’antelació al telèfon 695 16 16 36, excepte la primera expedició que es deu sol·licitar el dia anterior abans de les 21 h. Els dissabtes de tarda, diumenges i festius no es presta servei.
Servei de transport públic en vehicle autotaxi:
Es redueix al 20% la prestació del servei, de manera que quedarà garantit amb 5 vehicles del total de les 25 llicències ordinàries existents. La parada del Port de la Savina disposarà de servei presencial als horaris d’arribada de les barques, mentre que a la resta de l’illa el servei es prestarà a la demanda a través de ràdio taxi, telèfon 971 32 23 42. L’associació del taxi serà l’encarregada de determinar els torns rotatoris
per prestar el servei en les condicions establertes.
Aquest decret manté la resta de mesures establertes amb anterioritat, com són que els autobusos i taxis hauran de seguir les mesures de neteja i informació que proporcionin en tot moment les autoritats sanitàries. Així mateix hauran d’incrementar les tasques de neteja per centrar els esforços en la desinfecció de les superfícies de major ús per
part dels viatgers. També recull mesures de protecció del personal del transport públic.