Es retiren les tanques del castellum romà de Can Blai per fer-lo més accessible als visitants.

93

S’han retirat les tanques que envoltaven el bé patrimonial del castellum romà de Can Blai per millorar-ne l’accessibilitat i perquè sigui més agradable pels visitants. L’antiga reixa s’ha substituït per pal i corda.

Amb aquesta intervenció es continua amb la tasca de visibilitzar i fer valdre els béns amb l’objectiu d’apropar i obrir el patrimoni a la ciutadania. La retirada de tanques també es va fer anteriorment a la capella de sa Tanca Vella i també està en projecte obrir el jaciment de Cap de Barbaria II.

Can Blai són les restes d’una construcció fortificada d’època romana baix-imperial. La datació estimada és entre finals del segle III i principis del IV de la nostra era, i es caracteritza per la planta quadrada amb una torre a cada cantonada.

Els resultats de les excavacions realitzades els anys 1979 i 1980 fan pensar que es tracta d’una obra inacabada, possiblement de caràcter privat, destinada al refugi de la població dels voltants. Es va declarar bé d’interès cultural, en la tipologia de jaciment arqueològic, l’any 1994.