Estudien el traçat del nou cable elèctric de Formentera

28

Red Elèctrica d’Espanya ha iniciat les prospeccions per definir el traçat del tercer cable elèctric. Una embarcació especialitzada prospecta aquests dies entre es Caló i s’Espardell.
La tramitació d’aquest tercer cable, no està iniciada encara, però el passat mes de setembre el Govern Balear va anunciar que demanaria que aquesta instal·lació fos declarada d’utilitat pública, el que reduirà els terminis d’instal·lació.
L’arribada del tercer cable, permetria a Formentera accedir a energies provinents de produccions menys contaminants.
Fa uns anys el Consell de Formentera va tramitar una modificació del projecte inicial, per poder preservar les praderes de posidònia del Parc Natural, el que va fer desviar el traçat per es Carnatge, amb el que es va endarrerir el projecte.