Formació sobre acolliment familiar de menors

18

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Benestar Social, està portant a terme un reciclatge de formació específica per als professionals tècnics de l’àrea sobre l’acolliment familiar de menors en situació de desprotecció. La formació ha estat impartida per tècnics del Consell de Mallorca que tenen més de vint anys d’experiència en acolliments familiars, i s’ha desenvolupat durant dos jornades.

El servei d’acolliment familiar, impulsat el darrer any pel Consell de Formentera, compta, de moment, amb tres famílies de Formentera inscrites, que en breu participaran en sessions de formació i un procés de valoració d’actituds a càrrec del personal de menors del Consell; aquest equip també acompanyarà les famílies durant l’acolliment. Els interessats a participar en aquest servei poden contactar amb l’àrea de Benestar Social del Consell al telèfon 971 321 271 o al correu electrònic benestarsocial@conselldeformentera.cat.