Formentera conscienciarà en Seguretat viària

50

Aquest hivern el Consell Insular iniciarà una campanya de conscienciació adreçada a residents, transportistes i turistes per fomentar el respecte a les normes de circulació i la seguretat a les carreteres de l’illa.
La campanya vol enviar un missatge de conscienciació perquè a l’hora de posar-se al volant els
conductors respectin les normes de circulació així com els límits de velocitat. També tractarà sobre
el compliment de les mesures de seguretat, com pot ser portar el cinturó o el casc, no conduir sota
els efectes de l’alcohol i les drogues i no fer servir el mòbil, entre d’altres. A més, es destacarà que
els vehicles han de circular sempre amb la Inspecció Tècnica de Vehicles i l’assegurança en regla.
D’altra banda, dins la campanya s’enviarà un missatge especial adreçat als joves a través de les
xarxes socials. També es reforçarà aquest missatge entre el jovent de l’illa, per conscienciar de la
perillositat de conduir una motocicleta sense respectar les normes de seguretat. La campanya es
reforçarà amb la tasca que realitza a l’institut el Policia Tutor, i també dins la campanya d’Educació viària que la Policia Local realitza anualment a les escoles i a l’institut de l’illa.
Paral·lelament la Policia Local de Formentera, en col·laboració amb la Guàrdia Civil,
incrementaran els controls a les carreteres de l’illa, per veure que efectivament tot el que es difon a
la campanya de conscienciació es respecte a l’hora de posar-se a conduir els vehicles.