Formentera millora la producció d’aigua dessalada

22

L’única font d’aigua potable de l’illa és la planta dessaladora que des de l’any 1995 assorteix a les llars i establiments ja que l’aqüífer de Formentera fa anys que es troba sobreexplotat i salinitzat
Al llarg d’aquests anys la instal·lació s’ha anat reformant i modernitzant, però també ha tingut períodes en els quals les autoritats advertien durant l’estiu, que no s’utilitzés l’aigua ni per a beure ni per a cuinar. No és el cas de les últimes temporades en les quals aquesta complia els criteris sanitaris.
La dessaladora està d’obres, per a reformar la seva tercera línia de producció, instal·lant un bastidor d’osmosis inversa i substituint les membranes actuals, la qual cosa permetrà optimitzar els equips, millorar l’eficiència energètica de la planta i la qualitat de l’aigua produïda.
Segons el Cap de dessaladores de l’Agència Balear de l’Aigua (Abaqua), Juan Antonio Garcia”la planta produeix actualment 5.000 m³/dia i amb aquesta actuació tindrem una línia addicional d’emergència de 2.500 m³/dia”. Això no implica augmentar la producció de la planta, sinó que es podrà garantir la producció en cas d’avaria o emergència.
Les puntes de producció a l’estiu, a vegades freguen els 6.000 m³/dia i en temporada baixa, aquesta se situa en uns 800 m³/dia.
L’actuació té un pressupost de 330.569,74 euros que es financessin amb fons de l’Impost de Turisme Sostenible i un terme d’execució de 6 mesos, la qual cosa permetrà tenir la reforma disponible abans de la incerta temporada turística.
Tan important com la producció d’aigua de qualitat, és la seva gestió una vegada passa a la xarxa i en aquest sentit, Formentera fa anys que gestiona de manera eficient aquest pas, que en altres municipis de Balears ha resultat ser un desastre. Un sistema informàtic, monitora les fugides i les corregeix fins que es reparen. Com reconeix el conseller insular de medi ambient, Antoni J. Sanz “la conducció de l’aigua a les llars de Formentera presenta un nivell d’eficiència dels més grans de Balears, l’índex de fugides està per sota del 10%, amb el que es perd molt poca aigua”.
Aquestes obres es complementen amb la rehabilitació estructural del dipòsit en el qual s’emmagatzema l’aigua resultant del procés de dessalinització. Recentment s’ha adjudicat, la redacció del projecte per un import de 80.159 euros.
El dipòsit va ser construït en 2002 i no s’havia fet cap tasca de rehabilitació. Té una capacitat de 17.500 m³ i permet garantir el subministrament de l’illa.