Formentera Ràdio incrementa la seva audiència un 8,2% en el darrer mes

92
Antenes de telèfonia a Sant Francesc

El nombre d’oients de Formentera Ràdio, continua creixent, en el darrers 28 dies han escoltat per Internet la nostra emissora 31.388 oients únics de 156 països diferents, essent Espanya el de més visites amb 24.609 oients i en segon lloc Alemanya amb 3.701. (Font: CentovaCast).

Malauradament no podem conèixer la dada d’audiència a través de l’FM 101,3, però ens consta que cada dia són més els que s’apunten a la ràdio de proximitat.

Pel que fa al nostre diari digital formenteraradio.cat ha tengut un total de 39.901 usuaris en els darrers 28 dies el que suposa un creixement del 3,01% i el dispositiu des del qual més es consulta és el telèfon mòbil amb un 81,2% de l’audiència. (Font: Google Analytics).
Pel que fa a la nostra pàgina de Facebook ha tengut un abast de publicació de 49.290 persones en els darrers 28 dies el que suposa un descens del 2%. (Font: Facebook).