Formentera Ràdio rebrà assessorament lingüístic de la UIB

55
Jordi Carbó a l'estudi de Formentera Ràdio

El Gabinet d’Assessorament Lingüístic als Mitjans de Comunicació fou creat l’any 2020 pel Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears. Es tracta de l’òrgan científic de la Universitat de les Illes Balears en les qüestions que afecten la fixació normativa de la llengua catalana i en la funció d’assessorament, amb la col·laboració de la Direcció General de Política Lingüística.
Aquest gabinet podrà resoldre dubtes en matèria lingüística en llengua catalana als professionals de Formentera Ràdio.
El Galmic ofereix recursos lingüístics al seu web (https://blocs.uib.cat/galmic/) al mateix temps que també ofereix seminaris sobre llengua i resoldrà dubtes concrets sobre la llengua, de manera àgil als companys de Formentera Ràdio.
Subvenció del govern balear a Formentera Ràdio
Recentment la Direcció General de Política Lingüística del Govern Balear, ha concedit una subvenció superior als 10.000 euros a Formentera Ràdio, per la seva tasca en la promoció i suport de la llengua i la cultura pròpies de l’illa. Formentera Ràdio ha obtingut una de les puntuacions més altes entre els mitjans radiofònics de les Illes Balears.