Formentera redueix les restriccions anti-Covid

52
La presidenta Ana Juan, en la reunió de presidentes

El Consell de Govern ha aprovat el Pla de Mesures per gestionar la crisi sanitària derivada de la COVID-19 que serà vigent des que es publiqui en el BOIB (demà, 26 d’octubre). El nivell en el qual es troba cada illa es revisarà cada quinze dies.

Aquest Pla estableix un retorn a la normalitat en totes les activitats econòmiques i socials, sempre atenent les mesures generals de cautela i protecció i l’ús de mascareta.

La reducció de restriccions és fruit de les bones dades sanitàries gràcies a la responsabilitat individual i la vacunació massiva.

De totes maneres, el Govern continua fent èmfasi en la recomanació de la vacunació enfront de la COVID-19 a tota la població, especialment a les persones vulnerables, les que treballen amb població vulnerable i les que participen en activitats grupals.

Reunió de presidentes, aquest matí

Amb caràcter general, es permetrà la utilització del 100% de la capacitat màxima dels establiments, locals o serveis oberts al públic. Les activitats de ball que es puguin dur a terme (allà on no estigui expressament prohibit) es faran amb l’ús obligatori de mascareta i en espais delimitats i separats de les zones destinades al consum de begudes i aliments.

Una de les poques restriccions que es mantenen és la referent al consum de tabac i assimilats. Continua estant prohibit fumar a les terrasses d’establiments d’ús públic, així com a la via pública o en espais a l’aire lliure d’ús públic quan no es pugui assegurar el manteniment d’una distància mínima de dos metres amb altres persones, com també quan s’estigui en deambulació.

Per evitar nous contagis massius, resten prohibides les botellades en totes les vies i espais públics.

El nou acord estableix mesures diferenciades segons el nivell d’alerta epidemiològica en el qual es trobi cada illa. Així, es mantenen algunes de les limitacions vigents fins ara en el nivell 1 (situació en la qual ara es troben Mallorca, Eivissa i Formentera) i s’aixequen pràcticament totes en el cas del nivell zero, de risc controlat, que és el cas de Menorca.

Situació epidemiològica

Segons l’informe elaborat pel Comitè Autonòmic de Malalties Infeccioses, en el moment actual, ens trobam davant una situació de baixa transmissió de la COVID-19, malgrat que les incidències encara es mantenen de forma global en nivells de risc mitjà i que s’ha evidenciat un lleu repunt dels contagis durant els darrers dies.

L’avaluació del risc conclou que, de forma global, la comunitat autònoma està situada en el nivell d’alerta 1. Per illes, Mallorca, Eivissa i Formentera es troben en el nivell d’alerta 1, mentre que Menorca es troba en el nivell d’alerta 0, o de risc controlat.

La cobertura de vacunació arriba ja al 81% de la població diana. L’èxit assolit durant la campanya de vacunació permet que les Illes Balears es trobin davant un nou escenari de control de la pandèmia, en què els augments de mobilitat no s’estan traduint, proporcionalment a fases anteriors de l’epidèmia, en augments d’infeccions simptomàtiques i, especialment, de malaltia greu.

Recomanacions generals

Així i tot, independentment del nivell, el Govern de les Illes Balears manté tot un seguit de recomanacions per a la població:

Manteniment de la distància sempre que sigui possible.
Mascareta obligatòria en interiors. En el cas dels exteriors també ho és si no es pot mantenir la distància (inclosos els esdeveniments multitudinaris)
Higiene de mans. Dispensació de gel hidroalcohòlic a l’entrada de tots els establiments oberts al públic.
Preferència per activitats a l’aire lliure.
Ventilació d’espais tancats i presència obligatòria de mesuradors de CO₂ als establiments classificats d’alt risc (restauració, oci nocturn, clubs de gent gran, locals de jocs i apostes, gimnasos, centres comercials, etc.).
Principals mesures de protecció

Restauració

Es podran consumir begudes i menjar sense límit d’horaris, sempre que es pugui mantenir la distància d’1,5m.

S’elimina tota restricció de cabuda. Es manté la prohibició de posar barres al carrer, excepte a Menorca (nivell 0).

Residències

S’elimina la limitació d’una única persona d’acompanyament a persones en procés de final de vida. També es permeten visites a les habitacions.

Oci nocturn

Es permet l’activitat de cafè concert i bar de copes fins al 75% de la cabuda, amb l’obligació de consum de begudes i aliments asseguts a taula, tant a l’interior com a l’exterior, i amb una distància d’1,5 metres entre taules. S’ha d’usar la mascareta quan no s’estigui consumint i no es permet el ball en espais interiors ni exteriors.

A Menorca (nivell 0), s’eliminen totes les restriccions de cabuda i horaris i l’obligació de consumir asseguts, així com la prohibició del ball. Segueix en vigor, però l’obligació de dur mascareta i mantenir la distància de seguretat.

Activitat esportiva

És obligatori l’ús de mascareta a les sales de musculació i a les sales d’activitats dirigides. S’estableix un màxim de 30 persones en entrenament per a esports de camp, de 20 per a esports de pista i de 10 per a esports de contacte. Estan permeses sense autorització prèvia de la Direcció General d’Esports les competicions exteriors amb menys de 3.000 participants.

A Menorca (nivell 0) l’obligació d’ús de mascareta als gimnasos es limita a on no es pugui mantenir la distància d’1,5 metres entre usuaris.

Actes culturals i similars

La cabuda permesa és del 80% als interiors (amb possibilitat d’augmentar-la amb l’autorització prèvia de la Direcció General de Cultura) i del 100% als exteriors. Als concerts hi podrà haver fins a 1.000 persones dretes com a públic.

Centres recreatius de gent gran

Queda eliminada l’obligatorietat de la distància de seguretat ampliada a les activitats dirigides i no dirigides dels clubs de gent gran. L’ús de mascareta és obligatori en les activitats en què no sigui possible mantenir en tot moment la distància de seguretat.