Formentera redueix un 5% els residus

78

Segons les dades del Consell Insular la nostra illa vagenerar l’any passat un 5% menys de residus en comparació amb 2018. En total, el 2019 a l’illa es varen recollir un total de 9.519,34 tones davant de les 10.032,18 tones que es varen enviar l’any passat a l’abocador de Ca na Putxa, d’Eivissa.
Aquestes xifres han disminuït principalment per mor de dos factors, segon explica el
conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz: “En primer lloc, cada vegada hi ha més
conscienciació a Formentera i es fa una millor separació del vidre, paper i cartó; i per altra
banda, és gràcies l’augment de recollida de l’orgànica que s’ha incrementat un 29,98% en
un any”. La recollida de l’anomenada ‘cinquena fracció’ ha passat en un any de les 541,77
tones recollides el 2018 a les 704,11 de l’any 2019. “Aquestes dades són gràcies a la feina
que s’està fent en la campanya de recollida porta a porta que es fa principalment en el
nucli urbà des Pujols entre els comerços que estan adherits i entre els grans generadors
de residus de l’illa”, ha subratllat el conseller. Aquest servei, segon ha destacat el
conseller, ha disposat de l’assessorament d’informadors ambientals i de zelador de l’àrea
de Medi Ambient, que han fet el seguiment de la campanya.
Amb les xifres de recollida orgànica selectiva, sumades a les de recollida de residus
reciclats (vidre, envasos, paper i cartó) d’aquest any, el Consell de Formentera s’apropa
més a l’objectiu marcat per la Llei 8/2019 de residus i sòls contaminats, que determina que
el pes del residu reciclable ha de ser el 50 % del total. Ara mateix, el percentatge és del
32,48%, quatre punts més que al mateix mes que l’any passat.
L’agost ha estat el mes amb més quantitat de residus recollits, amb 1.637 tones, seguit de
juliol, amb 1.528 tones i juny amb 1.271, 76 tones. El mes amb menys residus recollits és
desembre, amb 356, 71 tones i després gener, amb 363,82.
271 palets reciclats en quatre mesos
La conselleria de Medi Ambient va posar en marxa l’any passat un servei de reutilització
de palets a la Deixalleria. Des del passat 18 de setembre, quan va començar el servei,
s’han retirat un total de 271 palets, fet que ha suposat a més un estalvi de 1.151,75 euros,
ja que en l’actualitat, aquests palets s’enviaven a la planta de transferència per ser triturats
i posteriorment es traslladen a Eivissa, el que suposava un sobrecost econòmic per al
Consell de Formentera.
Tots aquells que estiguin interessats a recollir palets poden acudir a la Deixalleria on s’ha
habilitat un punt de lliurament i recollida. Les persones que els retirin han de complir amb
una sèrie de requisits, com la prohibició de vendre els palets un cop adquirits, fer un bon
ús d’ells i respectar tot el que afecti la normativa de Medi Ambient. A més, es prohibeix
específicament la crema dels palets tractats amb pintures o vernissos.