Francesc Antich, nou President de l’Autoritat Portuària de Balears

25

El Consell de Govern ha aprovat, a proposta de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, designar l’expresident de les Illes Balears, Francesc Antich Oliver, com a president de l’Autoritat Portuària de Balears (APB). Aquest acord es comunicarà al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i a l’ens públic estatal Ports de l’Estat i es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el Butlletí Oficial de l’Estat.

Antich passa a ocupar aquest càrrec després que el passat 7 d’agost el Consell de Govern va acordar la separació de Joan Gual de Torrella com a president de l’APB.

La Llei de ports de l’Estat i de la marina mercant estableix que el president de l’autoritat portuària és designat i separat per l’òrgan competent de la comunitat autònoma o de les ciutats de Ceuta i Melilla d’entre persones de reconeguda competència professional i idoneïtat.