Gairebé mig milió d’euros en la segona línia d’ajudes Covid-19 per autònoms i petites empreses

22

Per poder pal·liar les conseqüències de les restriccions que estan generant la crisi sanitària de la Covid-19 entre els treballadors autònoms i les petites empreses, el Consell de Formentera i el Govern Balear van acordar una aportació de 630.000 a parts iguals.
Avui s’ha publicat en el BOIB l’obertura de la segona línia d’aquestes ajudes amb una partida de 482.896 euros.
La primera convocatòria llançada al mes de març, ha repartit 130.000 entre 43 autònoms i petites empreses de l’illa i encara queden per resoldre les darreres sol·licituds i al·legacions.
Unes bases “més obertes”
La vicepresidenta del Consell, Ana Juan, ha anunciat que en aquesta segona convocatòria s’han ajustat algunes bases “amb l’objectiu d’arribar a més beneficiaris de l’illa” i ha recordat que “aquest treball s’ha fet conjuntament amb els empresaris i autònoms”. Així, per exemple, s’han ampliat les activitats que s’hi poden presentar; les empreses en règim d’estimació objectiva (mòduls) i les empreses creades durant l’estat d’alarma rebran una quantia fixa; en aquesta ocasió no s’exigeix un màxim de sous en comptes corrents i els beneficis declarats pels empresaris passen de 25.000 a 50.000 euros. “Continuam treballant per ajudar un sector productiu essencial i motor principal de la nostra economia”, ha assenyalat Ana Juan.
Ajudes d’entre 1.500 i 7.000 euros
Les ajudes són de diferents tipus segon l’activitat, el temps d’alta a l’Administració Tributària, el nombre d’establiments o la tributació. Així, les ajudes oscil·len entre els 1.500 euros que poden rebre les parades dels mercats i els 7.000 euros que poden rebre els empresaris amb dos establiments.
Requisits
Entre les condicions per sol·licitar les ajudes, els demandants han de tenir els centres de treball i el domicili fiscal a l’illa de Formentera i han d’estar al corrent d’obligacions tributàries amb l’administració, o se’ls ha d’haver aprovat un ajornament del pagament del deute. A més, han de tenir com a màxim deu treballadors de mitjana anual i no han de superar els 600.000 euros de facturació anual, uns beneficis declarats inferiors als 50.000 euros per l’any 2020 o haver sofert una minva en la facturació del 35%, com a mínim, en l’exercici de l’any 2020 i en el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de maig de 2021, respecte de l’any 2019. A més, els crèdits ICO concedits per facilitar el manteniment de l’ocupació i pal·liar els efectes econòmics de la crisi sanitària no seran tinguts en compte a efectes del càlcul d’aquest import màxim.
Vint dies hàbils per demanar les ajudes en línia
Per facilitar l’accés a aquestes ajudes i resoldre qualsevol dubte, el Consell de Formentera disposa d’un servei d’informació i atenció a la ciutadania al número de telèfon 971 32 10 87. Les persones interessades tenen un termini de vint dies hàbils (fins al 16 de setembre) des de l’endemà de la publicació al BOIB per sol·licitar les ajudes a través de l’Oficina Virtual d’Atenció Ciutadana (OVAC). A més, tota la informació i les bases també es publicaran a la web del Consell de Formentera www.conselldeformentera.cat.