Govern i Consell potenciaran la formació d’adults a Formentera

43

El Consell de Govern ha autoritzat avui la signatura del conveni entre la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca i el Consell Insular de Formentera per impulsar l’educació de persones adultes en aquesta illa mitjançant el centre d’educació de persones adultes (CEPA) durant el curs 2020-2021.

Cal destacar que una de les finalitats d’aquest conveni és la de fomentar la formació permanent de les persones adultes com un dels elements essencials per fer efectiu l’aprenentatge al llarg de tota la vida, atès que, afavorint la conciliació de l’aprenentatge amb altres responsabilitats i activitats, facilita la incorporació als distints ensenyaments. I que també permet a aquest col·lectiu adquirir, actualitzar, completar o ampliar els seus coneixements i aptituds per al seu desenvolupament personal i professional.

Mitjançant aquest conveni, la Conselleria dona suport als ensenyaments que ofereix el Consell de Formentera. Així mateix, mantindrà la direcció pedagògica d’aquests ensenyaments a través de l’equip directiu del CEPA Pitiüses amb l’objectiu d’assegurar la qualitat de l’oferta per a persones adultes. En aquest sentit, el procés de matrícula, el sistema de gestió de certificats i els procediments d’avaluació del procés educatiu seran els mateixos que estableix Educació per a tots els centres d’educació de persones adultes. L’alumnat estarà subjecte a la normativa i al Departament d’Inspecció Educativa de la Conselleria, i el professorat que estigui contractat més de mitja jornada formarà part del claustre de professorat del centre. Gràcies a aquesta col·laboració, la Conselleria contribuirà a afrontar les despeses del personal complementari i de les instal·lacions on es duran a terme les accions formatives.

Per la seva banda, el Consell Insular de Formentera finança el professorat per completar l’oferta formativa dels ensenyaments de persones adultes a l’illa i posa a disposició d’aquests ensenyaments dues aules de l’Escola d’Adults a les Escoles Velles de Sant Francesc Xavier i a l’espai Punt de Lectura de Sant Ferran.

Es la primera vegada que se signa aquest Conveni amb el Consell de Formentera. La seva vigència és per al curs escolar 2020-2021.