GxF-PSOE no van deixar llesta l’ordenança per posar en marxa la nova contracta de recollida de fems

92
Contenido Brut de Pilar Mesa, Primer Premi

La nova contracta de fems del Consell de Formentera, va ser licitada per l’anterior equip de govern i segons els actuals governants de la institució “no van deixar preparada la corresponent ordenança fiscal, per la qual cosa en aquests moments s’està treballant en la seva elaboració des de la institució”.
També han manifestat des del Consell que, “el preu de la contracta, dimensionada per millorar els serveis i adequar-los a la realitat poblacional actual de l’illa (i no la de 2007 com estava plantejada fins al moment), farà que el rebut d’aquest servei pateixi un increment significatiu”.
També culpen als seus predecessors de “no deixar una partida pressupostària per poder iniciar la contracta enguany, per la qual cosa fins al mes de març de 2024 no es podrà comptar amb la nova maquinària, els vehicles elèctrics, amb la necessària ampliació de plantilla i dels horaris, així com amb les millores imprescindibles en les instal·lacions de la deixalleria, cosa que es podria haver dut a terme enguany si hi hagués hagut partida pressupostària”.
La consellera de Gestió Ambiental, Verònica Castelló i el d’administració insular, José Manuel Alcaraz, van mantenir una reunió amb la directiva de Prezero l’empresa adjudicatària de la recollida de fems, per presentar-los l’acta d’inici de servei de la nova contracta.
En aquesta acta d’inici consten els mitjans, tant humans com materials, que estaran associats a la nova contracta, a més s’estipula la data d’inici per a l’execució del contracte i exerceix com a punt de partida per comptabilitzar el termini d’execució.

Durant la reunió, la direcció de Prezero ha reclamat un “reequilibri econòmic” pel retard d’un any en l’adjudicació de la contracta, ja que estava previst que es dugués a terme el 2022 i, finalment, s’ha produït el 2023. En aquest sentit, el Consell s’ha compromès a estudiar aquesta petició.