Inaugurat el parc de patinatge de Sant Francesc

35

Aquest dissabte va quedar inaugurat el nou parc de patinatge i usos esportius a la circumval·lació de Sant Francesc.
El parc s’ubica en una superfície de 2.727 m² i compta amb diferents usos esportius a
l’aire lliure i tres circuits de patinatge: pista de patinatge, de modalitat “street” i de modalitat “bowl“. A més, disposa d’un circuit bio saludable per a persones majors i espais enjardinats i d’esplai. El pressupost de l’obra ha estat de 482.723 €.
Característiques
La pista de patinatge, situada sobre una superfície de 255 m², està delimitada per un banc
continu que impedeixi la sortida dels patinadors de la pista i doni cabuda als seus
acompanyants que desitgin seure. Aquesta pista està lliure d’obstacles.
La modalitat “street” té una pista de 238 m² i disposa dels obstacles més comuns de la
modalitat “street“: com rampes, bancs o plataformes, juntament amb baranes i repeus,
imita el mobiliari urbà que es pot trobar en els parcs i places. El formigó està polit
artesanalment.
La modalitat “bowl“, de 617 m², és l’element més representatiu de l’àrea d’activitats
esportives. Disposa d’una plataforma superior a cota 0 on trobam una mena de forat amb
forma de piscina amb profunditats de -3,75 m, -2,00 m, -2,20 i -2,50 m i amb radis de 2.40 m, 2,80 m, 3,00 m, 3,30 m i 2,4 m. Tota l’àrea està envoltada per un espai verd enjardinat i hi haurà espais d’ombra i bancs així com un recorregut de passeig a l’interior.
Circuit bio saludable per a la tercera edat
El circuit bio saludable per a la tercera edat, situat en una zona de 285 m², està format per
diferents màquines d’exercici per a persones majors i hi haurà també un espai per al
descans.