Ja es poden demanar les subvencions per a gent gran i persones amb discapacitat

35

Des d’avui ja es poden sol·licitar les subvencions per a gent gran i persones amb discapacitat. El pressupost per a la convocatòria d’enguany és de 18.000 euros.

Les persones sol·licitants han de ser residents a Formentera, d’edat igual o superior a 65 anys o tenir una discapacitat reconeguda del 33% o més, entre altres requisits. Aquests ajuts es destinen, a l’adquisició de cadires de rodes, ulleres o lents de contacte, pròtesis dentals, audiòfons, llit hospitalari o tractaments professionals sociosanitaris com ara fisioteràpia, psicomotricitat, logopèdia, etc.

Les despeses realitzades, en factures originals, han de correspondre al període comprès entre l’1 de juny de 2022 i el 31 de maig d’aquest 2023.
Una comissió tècnica serà l’encarregada de valorar les sol·licituds que obtenen les ajudes. L’import individual màxim i per tots els conceptes que es pot concedir per beneficiari és de 2.900 euros.

Les bases estan publicades al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), al tauler d’anuncis i a la pàgina web del Consell de Formentera, i el termini per a la presentació de les sol·licituds és fins al dia 7 d’agost a la Conselleria de Benestar Social (Centre de dia), o a l’OAC.