La biomassa i la densitat de peixos de la Reserva Marina des Freus s’estabilitza amb valors alts

47

La Direcció General de Pesca i Medi Marí, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, ha presentat, aquest dimecres, al Consell de Formentera, els resultats dels informes de seguiment de les reserves marines des Freus d’Eivissa i Formentera i la de Punta de sa Creu, la primera comissió unificada que se celebra d’aquestes dues reserves.

La darrera Comissió de Seguiment de la Reserva Marina des Freus d’Eivissa i Formentera es va reunir el 2016. En la trobada d’aquest dimecres s’han exposat els resultats de les prospeccions fetes l’octubre passat. L’onzè informe de seguiment d’aquesta reserva posa de manifest una estabilització dels principals indicadors —riquesa, densitat de peixos i biomassa total— amb valors alts dins tots els nivells de protecció. Fins i tot, la zona de mostratge des Banc, situada dins la zona de protecció parcial de la reserva i on és activa la flota d’arts menors i certs ormeigs de pesca recreativa, presenta més biomassa que la zona totalment protegida de s’Espardell. A més, Punta Rasa, una de les zones d’estudi que es va afegir amb l’ampliació de la reserva el 2015, ha multiplicat per 9 la biomassa mitjana inicial en just sis anys de protecció parcial. A la reserva integral, els valors dels darrers tres anys d’estudi (2016, 2018 i 2020) són molt semblants, amb una lleugera minva de biomassa total del 2020, a causa d’una menor densitat i talla de les variades. L’àrea situada dins la zona integral presenta una situació molt estable amb poca probabilitat d’increments significatius en anys vinents.

Les dades que fan referència a la reserva Punta de sa Creu corresponen al primer estudi després de la implementació d’aquesta reserva el novembre de 2018. Es tracta d’un estudi inicial que posa de manifest que hi ha un conjunt de 33 espècies de peixos ossis dins la reserva marina, amb una mitjana de 13,4 espècies per transsecte analitzat. Aquest valor s’ajusta a la mitjana d’espècies obtinguda en altres reserves del Mediterrani occidental. Encara no s’han pogut constatar els efectes de la reserva per mor del poc temps que fa de la implementació. Aquesta reserva presenta una biomassa de 55 g/m2, un valor que supera el llindar de 40 g/m2,que fixa un bon estat de conservació.

D’altra banda, durant la reunió s’ha informat que a finals d’aquest mes ja estarà en funcionament la nova barca de vigilància de les reserves marines de Formentera, que estarà ubicada a la zona des Pujols i permetrà controlar millor la zona del Llevant de l’illa.