La Cambra de Comerç constitueix una Comissió d’afectats per la llei de costes

47

Hi estaran representats empresaris i concessionaris que volen tenir veu i defensar els interessos dels negocis ubicats en zona de Domini Públic Marítim Terrestre.
En 1988 es va declarar la titularitat pública de nombrosos terrenys limítrofs amb el litoral,
establint que els antics propietaris passessin a ser titulars de concessions que
atorgaven el dret dels usos i aprofitaments existents sense l’obligació de pagar
un cànon. Segons el President de la Corporació, Carlos Marí Mayans, “aquest
dret a la concessió venia a substituir el preu just que l’Estat estava obligat a
abonar a tot propietari que es veu privat del dret de propietat”.
Segons Marí Mayans, “la llei de costes estableix que les Concessions tendran una durada de 30 anys i el dret a obtenir una pròrroga de 45 anys més”.
Segons la Comissió creada, “el problema radica en determinar des de quin moment s’ha d’entendre concedida la concessió per 30 anys, i procedir a sol·licitar la pròrroga”. La llei és complexa i segons el President “en la majoria dels casos s’ha d’entendre que el termini límit per demanar la pròrroga, acaba el pròxim dia 29 de Juliol”.
Marí Mayans va manifestar que el primer acte que ha organitzat aquesta nova Comissió
integrada en la Cambra és una jornada divulgativa gratuïta, oberta al públic, en la qual
dos especialistes en la Llei de Costes i les seves partions, un jurista i un enginyer de camins,
tractaran d’analitzar la problemàtica casuística de cada propietari, plantejant
actuacions per a fer valer els seus drets, que varien segons la franja de litoral en el qual
estiguin situats.
La jornada divulgativa tindrà lloc en la seu de la UIB el pròxim dia 15 de juliol de
2019, d’11,30 a 14.00 hores.

Els afectats que es vulguin sumar a la iniciativa poden informar-se a la Cambra de Comerç T.- 971.30.14.92.