La comunitat de regants de Formentera preocupada pel deficient funcionament de la depuradora

40

En una nota de premsa els comuners manifesten el profund malestar per la difícil situació que s’està visquen per la recomanació de no regar amb aquesta aigua.

Segons els regants les instal·lacions de la depuradora estan obsoletes o sobredimensionades i son incapaces d’absorbir el repunt de la demanda en la temporada d’estiu per la pressió turística, “el que redunda en una molt deficient depuració de les aigües residuals de Formentera.

En les darreres dates, la qualitat de l’aigua rebuda per la depuradora ha empitjorat el que està col·lapsant tot el sistema de membranes i filtres de les instal·lacions de la planta de regeneració, impedint el seu bon funcionament i en definitiva que l’aigua produïda compleixi els paràmetres de salinitat que la facin apte per al rec.

Per aquest motiu, el passat 11 de juliol la directiva de la comunitat de regants, va recomanar als seus comuners que no reguin fins a nou avís per l’alta salinitat que van mostrar les analítiques.

En els darrers dies la qualitat de l’aigua rebuda a la depuradora és tan deficient que l’empresa pública TRAGSA, ha tallat l’entrada d’aquesta a la planta de regeneració.

Els regants es mostren molestos “perquè després d’anys d’espera per a la posada en marxa de les instal·lacions, aquestes estiguin fetes mal bé pel desús, i ara fan perillar les inversions fetes en collites”.

Finalment la Comunitat de Regants de Formentera insta a les administracions responsables que solucionen el problema el més aviat possible.