La defensa dels contenciosos administratius, diu que la concessió d’alguns lots de platja són “contraris a dret”

226

L’acord assolit el passat 23 de febrer per la Junta de Govern del Consell de Formentera que declara vàlida la licitació i adjudica els serveis de temporada a les platges de Formentera per a les temporades 2023-2028 és “manifestament contrari a dret” segons la part demandant, perquè les dues empreses que van plantejar un contenciós administratiu contra aquest concurs públic van sol·licitar la suspensió cautelar del procediment d’adjudicació i tal petició està pendent de resolució. Així ho va afirmar la representació lletrada de totes dues mercantils en un escrit remès a la institució insular.

Les empreses demandants van sol·licitar la suspensió cautelar dels acords de la “Mesa de Contractació de 10, 22 i 30 de març de 2022, assenyala l’escrit, i del procediment d’adjudicació del contracte d’explotació dels serveis de temporada a les platges de Formentera respecte a determinats lots.

Per això, i fins que no hi hagi una resolució sobre aquesta suspensió cautelar, la representació de les empreses demandants assegura que és obligació del Consell abstenir-se de dictar cap nou acord en l’expedient d’adjudicació, l’Administració no pot executar-lo fins que l’òrgan judicial resolgui sobre la mesura cautelar.