La família de Reinald Wünsche cedeix el seu fons fotogràfic al Consell

157
Reinald Wünsche fent fotografies.

El fotògraf Reinald Wünsche, va néixer a Berlín en 1943 i es va instal·lar a Formentera a principis dels anys 70. A la nostra illa va conèixer a l’artista Teresa Matilla amb qui va tenir una filla, Alma Wünsche. Fins a la seva mort el passat 2008 va fer més de 34.000 fotografies i 271 dispositives sobre Formentera i la vida de l’autor, que ara la seva filla ha cedit a l’Arxiu d’Imatge i So de Formentera.

Foto: Reinald Wünsche

La cessió es fa en règim de dipòsit i es troba referenciat a l’inventari de Patrimoni Documental d’Imatges de Formentera, atès el seu valor històric i artístic.
Ara l’arxiu digitalitzarà els negatius per conservar les còpies i es permetrà el lliure accés amb finalitats de conservació, investigació i divulgació. Els documents portaran per títol Fons Reinald Wünsche (AISF). La cessió de les imatges no comportarà cap classe de contraprestació econòmica per a cap de les dues parts.

Foto: Reinald Wünsche