La ITV de Formentera no pot atendre les cites concertades

61

L’Estació d’Inspecció Tècnica de Vehicles les ha ajornat aquests últims dies a causa de la baixa temporal dels dos operaris que gestionen el servei.
Des de l’àrea de Recursos Humans s’està treballant per poder incorporar de manera urgent més personal i cobrir les necessitats d’aquest servei. Ja s’ha realitzat l’oferta d’ocupació i s’està iniciant el procés de creació d’un borsí per poder disposar de mecànics de manera més àgil en cas de necessitats especials en el servei.
L’espera per ser atès s’apropa als tres mesos.
No es pot circular sense la ITV
Recordem que la llei actual contempla sancions de 200 euros per conduir amb la ITV caducada o amb un informe desfavorable i de 500 euros si l’informe és negatiu.
En cas d’accident la companyia asseguradora no cobrirà els danys propis.