La PAC dobla les ajudes als agricultors i ramaders de Formentera

29

El sector agrícola i ramader de Formentera serà un dels més beneficiats amb la nova política agrària comuna (PAC), per al període 2023-2027. El valor mitjà per hectàrea creix un 103%, ja que es passa dels 92, 8 euros que es percebien actualment als 188 euros. En números globals a les Pitiüses arribaran de la PAC 636.000 euros.
Amb aquesta nova situació la PAC vol compensar la insularitat, la qual cosa fa que Formentera sigui una de les zones més beneficiades.
Per a posar un exemple un agricultor de Formentera amb 20 drets PAC, passarà de percebre 928 euros per hectàrea als 1686. L’increment de les ajudes és especialment rellevant en el cas de la ramaderia ovina i caprina. Un ramader de la Península percebrà 14,4 euros per animal, un de Balears cobrarà 21,68 euros. En el cas de la fruita seca, un agricultor de la Península percebrà 62 euros per hectàrea i, un de Balears, 120 euros.

La nova PAC ha manifestat també, el seu objectiu impulsar la transició ambiental cap a pràctiques més sostenibles.