La participació a les 14 h. cau 5 punts

14

La participació a Formentera a les 14 hores és del  21,94%, mentre que el passat 28A era del 26,5%.