La PrEP estarà disponible a Formentera a partir de gener per prevenir la SIDA

87

Aquest dimecres, es commemora el Dia Mundial de la Lluita contra la SIDA, jornada per a incidir que la prevenció i la detecció precoç del VIH i la no discriminació a les persones amb VIH són essencials per aturar aquesta epidèmia.
En aquest sentit, hi ha diferents actuacions encaminades a la consecució d’aquests objectius, com ara l’educació afectiva i sexual en els centres escolars (Programa «Amb tot els sentits»), la promoció de l’ús del preservatiu, el foment del diagnòstic precoç (finançament de proves ràpides a farmàcies i ONG), l’atenció i el tractament gratuït a les persones diagnosticades, la profilaxi preexposició (PrEP)i postexposició, i les actuacions dirigides a disminuir l’estigma i la discriminació de les persones infectades.
La profilaxi preexposició (PrEP) i postexposició, és un fàrmac que fa anys que se sap que evita infectar-se del VIH. Està indicat per a grups d’alt risc, com homes homosexuals, dones transsexuals i professionals del sexe que no utilitzen preservatiu. En altres països ha estat útil per reduir la taxa de noves infeccions.
Aquest fàrmac estarà disponible de manera gratuïta a partir del pròxim mes de gener a Formentera.
Per a més informació: http://vihsida.caib.es.