La recollida de matèria orgànica creix un 30% a Formentera

51
Recollida orgànica porta a porta a Formentera

En total, el període que va des del 15 de maig fins al 15 d’octubre
s’ha tancat amb la retirada de més de 700 tones d’aquests residus enfront de les 541 recollides a 2018.
Aquesta campanya, que compta a la participació dels comerços i restaurants de l’illa va
començar l’any 2017 amb una prova pilot a la qual es van recollir 100 tones. Aquest any,
s’ha incrementat el nombre de negocis fins al 170, als quals s’ha fet recollida porta a porta
de la matèria orgànica que han generat. A més, han disposat de l’assessorament
d’informadors ambientals i de zelador de l’àrea de Medi Ambient, que han fet el seguiment
de la campanya.
El conseller de Medi Ambient, Antonio J. Sanz, s’ha mostrat “molt satisfet per aquestes
dades” i hi ha agraït l’aportació dels negocis en aquesta campanya de recollida de porta a
porta.
En aquest sentit, el conseller ha destacat que amb les xifres de recollida orgànica
selectiva, sumades a les de recollida de residus reciclats (vidre, envasos, paper i cartó)
d’aquest any, el Consell de Formentera “s’apropa més a l’objectiu marcat per la Llei
8/2019 de Residus i Sòls Contaminats, que determina que el pes del residu reciclable ha
de ser el 50% del total”. Ara mateix, el percentatge és del 33,78%, quatre punts més que
al mateix mes que l’any passat.

Les xifres de la conselleria de Medi Ambient de recollida de residus reflecteixen que
durant aquest l’any, fins al mes de setembre inclòs, s’han recollit un total de 5.617, 42
tones de residus sòlids urbans, 805,07 de paper i cartó, 561, 94 d’envasos, 836,96 de
vidre i 661,88 d’orgànica. L’agost ha estat el mes amb més quantitat de residus recollits,
amb 1.637 tones, seguit de juliol, amb 1.528 tones i juny amb 1.271, 76 tones. El mes amb
menys residus recollits és gener, amb 363,82 tones.