La remodelació de la dessaladora i la xarxa hidrològica “estratègics” per a finançar amb l’ecotaxa

44

El Govern Balear ha declarat d’execució estratègica un total de 40 projectes amb finançament directe de l’Impost de Turisme Sostenible del passat 2019, amb una inversió total de 59,2 milions d’euros. D’aquesta manera el govern garanteix que aquests projectes no es veuran afectats pels moviments pressupostaris provocats per la crisi sanitària.
Pel que fa a Formentera la remodelació de la dessaladora, compta amb un pressupost de 400.000, s’actuarà sobre alguns punts conflictius de la xarxa hidrològica amb una inversió de 250.000 euros i una partida de 853.000 que es dedicarà a controlar les espècies invasores.