La renda familiar de Formentera és la més baixa de Balears i està un 28% per sota de la nacional

35

El Govern balear ha presentat aquest matí a Formentera la memòria del Consell Econòmic i Social sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears 2020
Aquesta memòria està marcada per l’impacte que ha provocat la covid en el conjunt de les illes, essent la comunitat més afectada de tot l’Estat, amb un retrocés del 21% en el valor afegit brut i una caiguda del turisme del 81% i la despesa turística d’un 84%. Parlem en aquest cas de dades en el conjunt de les illes i de l’any 2020.
Una de les dades que més crida l’atenció de la memòria és que Formentera té la renda bruta disponible per càpita més baixa de totes les illes, un 28% per sota de la mitjana espanyola i un 30% de la balear, al voltant de 11.275 €.
Preguntat sobre aquest assumpte, el conseller insular d’economia, Bartomeu Escandell ha indicat que les possibles causes d’aquesta baixa renda familiar poden ser “Per una banda, la temporalitat laboral, per una altra, treballadors o empreses que operen a Formentera, però tenen la seva seu fiscal fora de l’illa i probablement una part important correspongui a l’economia submergida”.
La renda familiar disponible bruta mesura els ingressos de què disposen els residents d’un territori per destinar-los al consum o a l’estalvi.
D’altra banda, l’estudi també desvela que el pes del sector serveis a les Pitiüses és el més elevat de les illes, pel damunt del 71% i en el cas de Formentera el 83% de les empreses operen en el sector serveis.
Formentera té l’índex d’estacionalitat més elevat, del 123,3%.
Pel que fa a la població, Formentera té un 28,69% de població estrangera i un 64,53% ha nascut fora de Balears.