La Reserva de Tagomago recupera espècies

41

La Direcció General de Pesca i Medi Marí, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, ha presentat a Eivissa els primers resultats de l’informe de seguiment de la Reserva Marina de la costa nord-est d’Eivissa-Tagomago. Es tracta de la primera comissió que se celebra després de la implementació d’aquesta reserva el desembre de 2018. El director general de Pesca i Medi Marí, Joan Mercant, ha presidit la reunió, que s’ha fet aquest dijous horabaixa a Santa Eulària.

L’informe posa de manifest els resultats recopilats per cinc biòlegs el passat mes de novembre. D’acord amb l’informe, la reserva marina de Tagomago presenta un bon estat de conservació inicial. La biomassa superficial de tot el poblament de peixos és de 234,4 h/m2 dins la reserva integral i de 81,92 g/m2 dins la reserva parcial. El llindar que estableix un bon estat de conservació està fixat en 40 g/m2; per tant, aquesta reserva supera amb escreix aquests valors.

A més, segons l’informe, en aquesta reserva marina hi ha un conjunt de 44 espècies de peixos ossis, amb una mitjana de 13,3 espècies per transsecte analitzat. La riquesa observada, per tant, presenta valors normals dins el context d’altres reserves del Mediterrani occidental.

A la vegada, l’informe confirma que la reserva de Tagomago presenta indicis positius sobre la recuperació d’espècies d’interès pesquer. El conjunt d’aquestes espècies mostren ara valors superiors de biomassa tant a la reserva integral com a la parcial respecte de fa tres anys, abans de la declaració de la reserva. De fet, els resultats dins la reserva són ara idèntics als valors més elevats que s’assoliren a la Reserva Marina des Freus d’Eivissa i Formentera al cap de 8 anys de protecció. Per tant, és altament probable que la capacitat de càrrega d’aquesta reserva tingui un marge de millora molt gran en els propers 10-20 anys.