L’Associació de veïns del Pilar gestionarà la Casa del Poble

51

El Consell de Formentera i l’Associació de Veïns del Pilar han signat un conveni per regular la cessió temporal de la Casa del Poble de La Mola.
El Consell de Formentera subvenciona les activitats i despeses de l’Associació per donar compliment a aquest conveni amb 30.000 €. Amb aquesta subvenció l’Associació ha de cobrir despeses de manteniment del centre i dels serveis que s’hi presten, així com la promoció i el sosteniment d’activitats associatives i comunitàries durant aquest 2021.
S’inclouen en l’objecte de la subvenció el manteniment del centre i dels serveis que s’hi presten, la dinamització social i cultural del nucli del Pilar de la Mola mitjançant l’organització o coordinació d’actes sense afany de lucre en el Centre, com a mínim un a la setmana, excepte en els mesos d’estiu. També es facilitarà l’accés als espais i la logística per als actes organitzats pel Consell, i s’obriran i tancaran les dependències del Centre per facilitar l’accés a la població i es facilitarà l’atenció del servei de telecentre annex a la Casa del Poble, entre d’altres.