L’audiència de Formentera Ràdio torna a créixer un 6,94% en els darrers 30 dies

122

Cada dia, se sumen nous oients a la nostra programació de proximitat, en el darrer mes (10 novembre a 10 de desembre), han escoltat la nostra emissora 35.996 oients únics de 219 països diferents, essent Espanya el de més escoltes amb 21.237, seguit d’Alemanya, Estats Units i Itàlia per aquest ordre (Font: CentovaCast).
També sabem que cada dia són més els oients que ens segueixen a través de l’FM 101,3, tot i que no puguem conèixer aquesta dada amb exactitud.
Pel que fa al nostre diari digital formenteraradio.cat també ha crescut en un 2,3% amb un total de 41.195 usuaris en els darrers 28 dies. El dispositiu des del qual més es consulta és el telèfon mòbil amb un 73% de l’audiència (Font: Google Analytics).
Pel que fa a la nostra pàgina de Facebook ha tengut un abast de publicació de 55.874 persones en els darrers 28 dies el que suposa un creixement del 9% (Font: Facebook).