Les 22 embarcacions d’arts menors de Formentera instal·len caixes verdes

87

La conselleria balear de Pesca, ha instal·lat caixes verdes a les embarcacions d’art menor de Formentera i ho farà també amb les d’Eivissa. Es tracta d’un dispositiu de seguiment que aporta dades que permeten conèixer l’esforç pesquer de les embarcacions i garantir així l’explotació racional dels recursos.
Aquests dispositius, que inclouen una placa solar per evitar problemes de connexió, proporcionen dades com la identificació del vaixell, la posició geogràfica, el rumb i la velocitat, i la data i hora de la posició geogràfica. D’aquesta manera, es podrà conèixer la rendibilitat dels caladors, també en les zones protegides, així com el control de l’esforç i els horaris de la flota. La informació serà una eina fonamental per al desenvolupament i l’execució de les polítiques de conservació de recursos i ordenació del sector pesquer.
De les 77 embarcacions d’arts menors del cens d’Eivissa i Formentera, les caixes verdes ja han estat instal·lades a les 22 a les de Formentera i abans de dia 11 de novembre s’hauran instal·lat a totes les d’Eivissa.
Les caixes verdes permetran, en el cas d’Eivissa i de Formentera, conèixer el compliment el Pla de Gestió per a la Pesca Professional Artesanal a les Aigües Interiors de les Illes Pitiüses. Es tracta d’una norma específica per la pesca en els caladors compartits d’Eivissa i de Formentera, que s’ajusta al model d’explotació pesquera de les pitiüses, marcadament estacional i amb una activitat intensa durant els mesos d’estiu i una activitat reduïda durant l’any. Aquest pla de gestió ha de permetre una activitat pesquera econòmicament més rendible i més sostenible, i també més llibertat d’organització pels pescadors.