Les Associacions de professionals turístics demanen rellançar el sector

71

Partint d’una iniciativa de l’Associació de directors d’Hotel (AEDH), una cinquantena d’associacions professionals de turisme han fundat la plataforma “Turismo Somos Todos” amb la que han proposat a l’estat un full de ruta amb diverses propostes amb les quals “rellançar el turisme”.
Segons la delegada de l’AEDH a Eivissa i Formentera, es fa imprescindible “fer tests massius a la població resident, per poder acotar el virus. I d’altra banda també demanem que es faci als nostres visitants en origen, per evitar més contagis.
Us detallem altres propostes de la Plataforma:
2. PLA DE COMUNICACIÓ
Creació d’un Pla de Comunicació prestigiant la marca Espanya, com a destí segur en l’àmbit europeu i internacional, en el qual s’escolti i participi el sector turístic. Cal enviar un missatge de seguretat i de bona gestió a la resta d’Europa i al Món.
3. ESTÍMULS ECONÒMICS I FISCALS
Posada en marxa dels necessaris estímuls econòmics i fiscals per al sector turístic, com els següents:
Baixada dels tipus d’IVA del turisme a un únic tipus, el més sota possible, per a incentivar de nou el consum i unificar-nos amb altres països europeus.
Rebaixa o exoneració d’impostos: Societats, impostos municipals (IAE, escombraries, IBI…) per a minimitzar l’impacte negatiu de la crisi en el sector, i obtenir liquiditat per a continuar amb l’activitat.
Creació d’un espai econòmic, fiscal i laboralment atractiu per a la inversió.
Respecte a l’àmbit laboral, que es flexibilitzi i faciliti la contractació, a més de baixades en les quotes de cotització de contractacions.
Ampliació del termini de manca en els préstecs ICOs
Moratòria per als préstecs bancaris.
4. PRÒRROGA I FLEXIBILITZACIÓ DE ERTEs
És imprescindible que els ERTEs es prorroguin fins a març de 2021, que es flexibilitzin i que el quàntum de les bonificacions s’elevi com a mínim al 90% en el sector turístic.
5. COMITÈ D’EXPERTS DEL SECTOR
Es proposa al Govern la creació i composició d’un Comitè d’Experts en Turisme, en el qual sigui present el sector turístic i al qual se li consulti en la presa de decisions que afectin la indústria.
6. PERSEGUIR L’OFERTA TURÍSTICA IL·LEGAL
Prohibir, sancionar i perseguir la comercialització de pisos turístics il·legals, així com qualsevol altra oferta turística il·legal, sense llicència o corresponent registre que permeti la seva activitat.
7. LLEI ANTIOKUPA
Promoure i posar en marxa una Llei AntiOkupa que defensi la propietat privada.
8. MINISTERI DE TURISME
Crear un Ministeri dedicat exclusivament al Turisme, que tingui al capdavant a un expert i professional en aquesta indústria, a proposta del sector.