Les entitats de famílies demanen que no es desatengui als alumnes amb necessitats especials

42

La Plataforma FARSEB, que agrupa entitats de famílies de totes les illes, va mantenir el passat divendres una reunió amb el Conseller balear d’Educació, Marti March i altres directius de la conselleria.
La plataforma va demanar solucions urgents a la situació que estan sofrint de primera mà l’alumnat amb necessitats educatives especials, que no estan rebent els suports educatius habituals. En la reorganització dels centres i el desdoblament d’aules per reduir ràtios, en la majoria de casos s’han nomenat com a tutors i tutores els professionals dels equips de suport dels centres: especialistes en Pedagogia Terapèutica (PT), Audició i Llenguatge (AL) i Atenció a la Diversitat (AD). Això ha suposat que aquells alumnes amb diversitat funcional que estaven rebent aquests suports
s’han quedat sense ells, un suports imprescindibles per a la seva millora educativa i que repercuteixen en la inclusió d’aquest alumnat i en l’equitat del sistema.
La primera demanda ha estat que els professionals de suport tornin a les seves funcions habituals o se dotin amb noves places aquests serveis.
També s’ha exposat que els serveis externs que donen suport a aquest alumnat, com les UVAI, no estan donant la resposta necessària en aquest moment i sol·licitam una revisió o modificació de les condicions tècniques.